Posts Tagged ‘lista programów’
 
 
 
Administracja
 

Zacieranie śladów po sobie w komputerze

Jak powszechnie wiadomo, komputer służy przede wszystkim do gromadzenia, przetwarzania, oraz udostępniania informacji. Jednak nierzadko dostają się one w niepowołane ręce. Spis treści: Zacieranie śladów po sobie w komputerze
 
Administracja
 

Czyszczenie listy uruchamianych programów

Za pomocą rejestru możesz wyczyścić listę ostatnio wpisywanych poleceń np. w oknie Uruchamianie (Start | Uruchom) szczególnie, gdy pracowałeś na nie swoim komputerze. Spis treści: Czyszczenie listy uruchamianych programów