2
Opublikowano 18 marca 2012 w Portal komputerowy » Systemy Operacyjne » Windows 7 » Narzędzia » Podział dysku na partycje – program DISKPART
 
 

Podział dysku na partycje – program DISKPART


Program DISKPART jest konsolą tekstową służącą do zaawansowanego partycjonowania dysków twardych. Potrafi on o wiele więcej niż graficzny interfejs ukazujący się standardowo na wstępie instalacji.

Podczas instalacji Windows Vista na samym początku pokaże się nam okno z pytaniem „Gdzie chcesz zainstalować system Windows?”. Gdy zobaczymy ten graficzny edytor do podziału dysku twardego wciskamy skrót klawiszowy: SHIFT + [F10]. Uruchomi się nam konsola tekstowa.

Aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje w programie DISKPART to wpisujemy komendę diskpart /? i zatwierdzamy klawiszem ENTER. Aby uruchomić program DISKPART to wpisujemy komendę diskpart i zatwierdzamy klawiszem ENTER.

Aby dokonać podziału dysku twardego musimy posłużyć się następującymi komendami:
(n – określona liczba, k – wielkość partycji w MB; 1000MB=1GB).

  •  select disk n – wybiera dysk nr n
  • create partition primary – tworzy partycję podstawową na całej pojemności dysku
  • select partition n – wybiera partycję ze wcześniej wybranego dysku o numerze n
  • active – ustawia partycje, jako aktywną
  • create partition logical – tworzy partycję logiczną (zawartą w partycji rozszerzonej)
  • create partition extender – tworzy partycję rozszerzoną
  • format – formatuje partycję
  • exit – wychodzi z programu DISKPART

Parametr size określa rozmiar partycji (podstawowej, logicznej, rozszerzonej) np.: create partition primary size=k – tworzy partycję podstawową o rozmiarze k (MB).

Przykładowy scenariusz partycjonowania dysku (60GB):

select disk 0 [Enter]
create partition primary size=40000 [Enter]
select disk 0 [Enter]
select partition 1 [Enter]
active [Enter]
create partition extended [Enter] (jeśli pozostało nieprzydzielone miejsce)
select disk 0 [Enter]
create partition logical [Enter] (jest tworzona na partycji rozszerzonej)
select disk 0 [Enter]
select partition 1 [Enter]
format [Enter]
select partition 2 [Enter]
format [Enter]
exit [Enter]

Jakie rodzaje partycji postały? Partycja podstawowa o rozmiarze 40GB oraz partycja logiczna o rozmiarze 20GB. Zamykamy konsolę, odświeżamy widok w konsoli graficznej i jeśli wszystko się zgadza klikamy na przycisk Dalej.

Spis treści: Podział dysku na partycje – program DISKPART

Słowa kluczowe: diskpart, diskpart komendy, diskpart tworzenie partycji, diskpart pobierz, komendy diskpart, diskpart download, komendy dyskpart, tworzenie partycji diskpart, tworzenie partycji w cmd

Click to rate this post!
[Total: 167 Average: 3]

makensis
 
Od 2006 roku Redaktor Naczelny oraz Administrator Tweaks.pl Autor dwóch książek o systemach operacyjnych, szeregu publikacji i porad odnośnie użytkowania komputera. Absolwent Wydziału Elektroniki. Z zamiłowania informatyk, pozycjoner i podróżnik.