Posts Tagged ‘wielowątkowość’
 
 
 
Old school
 

Co to jest Hyper Threading (HT)

Hiperwątkowość bo tak się tłumaczy Hyper Threading jest technologią która rozdziela zadania dla jednego procesora na 2 jednostki logiczne. Spis treści: Co to jest Hyper Threading (HT)