Porady
 
 
 
Internet
 

Wyłącz rozłączanie z internetem podczas wylogowania (zmiany konta)

Gdy łączysz się z Internetem poprzez Dial-Up (połączenie modemowe, GPRS) i przełączasz użytkownika, twoje aktywne połączenie zostaje przerwane i musisz łączyć się ponownie. Spis treści: Wyłącz rozłączanie z internetem podczas w...
 
Porady
 

Automatyczne odświeżanie ikon na pulpicie

Niekiedy, gdy pracujesz z Windows bez reinstalacji przez dłuższy okres ikony na pulpicie znikają na jakiś czas, a ponowne załadowanie ich trwa bardzo długo. Spis treści: Automatyczne odświeżanie ikon na pulpicie

 
Porady
 

Włączenie autouzupełniania słów

Autouzupełnianie to ukryta funkcja Eksploratora, która znacznie poprawi komfort pracy na komputerze. Spis treści: Włączenie autouzupełniania słów
 
Porady
 

Wyłączenie klawisza Windows

Klawisz z logo Windows na klawiaturze otwiera menu Start. Jego pozycja pomiędzy klawiszami Ctrl i Alt może jednak utrudnić życie graczom. Spis treści: Wyłączenie klawisza Windows
 
Porady
 

Okna folderów w osobnych procesach

Czasem zdarza się, ze Explorer przestaje odpowiadać, gdy chcesz zamknąć folder. Spis treści: Okna folderów w osobnych procesach

 
Porady
 

Usuwanie błędów na dysku – chkdsk

Gdy zawiesi ci się Windows, bądź zostanie nagle wyłączone zasilanie komputera, wiele plików na twoim komputerze może ulec uszkodzeniu. Spis treści: Usuwanie błędów na dysku – chkdsk
 
 
Porady
 

Wyłączenie indeksowania plików (chrobotania dysku w trakcie oglądania filmów)

Indeksowanie zawartości dysku to sposób na przyspieszenie operacji wyszukiwania plików w systemie NTFS. Spis treści: Wyłączenie indeksowania plików (chrobotania dysku w trakcie oglądania filmów)

 
Porady
 

Wyłączanie funkcji prefetch (prefetching)

Prefetching to funkcja, której zadaniem jest wstępne załadowanie bibliotek wymaganych przez konkretną aplikację do pracy, dzięki czemu uruchomienie jej przez użytkownika trwa znacznie krócej. Spis treści: Wyłączanie funkcji pre...
 
Porady
 

Wiersz poleceń – łatwe uzyskiwanie ścieżki dostępu

Podczas pracy z wierszem polecenia często zachodzi konieczność wpisania ścieżki absolutnej pliku lub folderu. Bywa to bardzo kłopotliwe, zwłaszcza, kiedy drzewo katalogów jest dość głęboko zakorzenione, jak przykładowo „C...
 
Porady
 

Problem serwer RPC jest niedostępny – nieudana synchronizacja

Z pewnością synchronizacja czasu to czynność, którą wykonywałeś niejednokrotnie. Niekiedy zdarza się, że czas nie zostaje zsynchronizowany z serwerem czasu, a na ekranie widnieje komunikat: Serwer RPC jest niedostępny. Spis tre...