Konkurs wygraj słuchawki Pioneer oraz bony zakupowe

Konkurs redcoon.pl

 Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez redcoon.pl oraz Tweaks.pl. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na pytanie konkursowe: „Jakie 3 inne produkty marki Pioneer znaleźć można w sklepie internetowym redcoon.pl„. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedziały na nasze pytanie oraz posiadają założone konto na forum.Tweaks.pl wylosujemy 3 nagrody:

Nagroda I: słuchawki Pioneer SE-E33-X1

Pioneer SE-E33-X1

 

Nagroda II: 2x zł Kupony o wartości 35zł każdy, na zakupy w sklepie redcoon (bez ceny minimalnej).

 

Weź udział


  Zarejestruj się na forum Tweaks.pl oraz odwiedź sklep internetowy redcoon.pl, aby przejrzeć asortyment. Następnie odpowiedz prawidłowo na poniższe pytanie:

Konkurs zakończony! Zwycięscy znajdują się na forum Tweaks.pl 🙂

Rozdanie nagród odbędzie się 14 października 2013.

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (zwany „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez serwis Tweaks.pl, działającego pod adresem https://www.tweaks.pl (zwanej dalej „Serwisem”) oraz firmy redcoon .
 2. Organizatorem konkursu jest serwis Tweaks.pl, fundatorem nagród są firmy redcoon.pl.
 3. Udział w Konkursie przeprowadzanym za pośrednictwem Serwisu oznacza zgodę uczestnika konkursu na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs redcoon.pl rozpoczyna się 30 września 2013, a kończy się 14 października 2013 o godzinie 11.00.
 5. Zasady konkursu określone zostały na Stronie Konkursowej.
 6. Uczestnikiem konkursu organizowanego za pośrednictwem Serwisu może być każda osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych w firmie LH oraz zatrudnionych w firmach będących fundatorami nagród. W Konkursie mogą brać udział również moderatorzy i administratorzy Forum.Tweaks.pl.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub prawnego opiekuna.
 8. Osoba, która wygra bądź wygrała Konkurs w poprzednich edycjach może brać w nim ponownie udział.
 9. Zwycięzca zostanie wyłoniony do 16 października 2013 roku, o wygranej zostanie powiadomiony poprzez pocztę e-mail oraz na łamach Tweaks.pl. Wysyłka nagród rozpocznie się w ciągu 14 dni od wyłonienia zwycięzcy. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy przez Organizatora, na koszt Organizatora. Nagrody mogą różnić się wyglądem bądź kolorem.
 10. Do konkursu wliczane są zgłoszenia zarejestrowanych użytkowników forum Tweaks.pl.
 11. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 12. Wygrane o wartości nie przewyższającej kwoty ustalonej w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr.14 poz. 176 z późniejszymi zmianami) tj. 760zł są wolne od podatku dochodowego. Nagroda nie przekracza tej kwoty.
 13. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska,adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania), lub nie zastosowanie się do innych postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez serwis Tweaks.pl w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzcy i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i ich rozliczaniem, jak również w celach statystycznych i marketingowych. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także usunięcia.
 15. Zgłoszenie kilkakrotnie jednej osoby będzie uznane za manipulację i wiązało się z jej dyskwalifikacją
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie kilkakrotnie jednej osoby będzie uznane za manipulację i wiązało się z jej dyskwalifikacją. Dotyczy to również zakładania wielu kont na forum Tweaks.pl.

Spis treści: Konkurs wygraj słuchawki Pioneer oraz bony zakupowe