0
Opublikowano 1 kwietnia 2013 w Portal komputerowy » Systemy Operacyjne » Windows 8 » Gesty dotykowe w interfejsie Metro Windows 8
 
 

Gesty dotykowe w interfejsie Metro Windows 8

podgląd ostatnio używanej aplikacji Windows 8
podgląd ostatnio używanej aplikacji Windows 8

Windows 8 wprowadza nowy standard interfejsu dotykowego, różniący się od tego znanego w innych urządzeniach na rynku. Użytkownikom, którzy zaczynają poznawanie interfejsu Metro może przydać się kilka podstawowych informacji o jego dotykowych funkcjach. Niektóre z opisanych poniżej gestów nie są kompatybilne ze wszystkimi aplikacjami – ich ewentualne funkcjonowanie zależy od decyzji twórców danej aplikacji.

Pojedyncze dotknięcie

Uruchamia podstawowe działanie danego obiektu, tak jak w przypadku uruchamiania aplikacji z ekranu startowego.

Dotknięcie i przytrzymanie

Wyświetla informację o elemencie i/lub jego działaniu.

Przeciągnięcie w dół – nieznaczne

Zaznaczenie obiektu.

Przeciągnięcie w dół – dłuższe

Uwalnia obiekt z obecnej pozycji umożliwiając przeniesienie.

Przeciąganie na boki

Przemieszcza obiekt po ekranie – po tym, gdy został uwolniony.

Pociągnięcie od prawej krawędzi do środka

Powoduje wyświetlenie „zaklęć” (charms) – Szukanie, Udostępnianie, Start, Urządzenia i Ustawienia – oraz czas systemowy i informacje o połączeniu.

interfejs metro Windows 8 gesty

Pociągnięcie od górnej lub dolnej krawędzi do środka

Powoduje wyświetlenie u góry lub u dołu ekranu „zaklęć” (charms) specyficznych dla danej aplikacji, zgodnie z tym jak opracowali to twórcy danej aplikacji.

notowania gieldowe Windows 8

Pociągnięcie od lewej krawędzi do środka

Przełączenie na wcześniej używaną aplikację.

Pociągnięcie od lewej krawędzi do środka i przytrzymanie

Wyświetla podgląd wcześniej używanej aplikacji i umożliwia umieszczenie jej w lewej ćwiartce ekranu po uwolnieniu (podniesieniu palca).

podgląd ostatnio używanej aplikacji Windows 8

Ściskanie lub rozciąganie dwu palców (pinch zoom)

Zbliżenie lub oddalenie optyczne, albo wyświetlenie innych poziomów abstrakcji w aplikacjach wykorzystujących zoom semantyczny (Semantic Zoom). Przykładowo, w kalendarzu, ściskanie palców na widoku 12-miesięcznym zmienia widok na pojedynczy miesiąc lub dzień.

Spis treści: Gesty dotykowe w interfejsie Metro Windows 8

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Stefan