0
Opublikowano 12 marca 2012 w Portal komputerowy » Systemy Operacyjne » Windows XP » Przyspieszanie » Szybsza praca dysku w Windows XP
 
 

Szybsza praca dysku w Windows XP


W celu przyspieszenia pracy dysku twardego w Windows XP możesz utworzyć mu specjalny bufor w pamięci. Szybszą pracę Twojego dysku dostrzeżesz przeglądając foldery z dużo zawartością podfolderów i plików. Jeżeli okaże się, że Twój dysk w systemie Windows pracuje wolniej niż przed wprowadzeniem tej modyfikacji, przywróć poprzednie ustawienia. Skorzystaj z tej porady, jeżeli masz przynajmniej 256 MB pamięci RAM.

    1.  Kliknij na Start | Uruchom.
    2.  W nowym oknie, które zobaczysz wpisz sysedit.exe.
    3.  Otworzony zostanie Edytor konfiguracji systemu, w którym musisz kliknąć na okno o nazwie C:\Windows\system.ini (w zależności od ścieżki do plików systemu operacyjnego).
    4.  Teraz za sekcją [386enh] dodaj linijkę: Irq14=4096

Plik system.ini może mieć teraz np. taką treść:

; for 16-bit app support
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv

[mci]
[driver32]
[386enh]
Irq14=4096
woafont=app852.FON
EGA80WOA.FON=EGA80852.FON
EGA40WOA.FON=EGA40852.FON
CGA80WOA.FON=CGA80852.FON
CGA40WOA.FON=CGA40852.FON
Jeżeli Twój dysk twardy podłączony jest do drugiego kontrolera IDE (możesz to sprawdzić w BIOS’ie) musisz w miejsce Irq14=4096 wpisać Irq15=4096.

  1. Zamknij okno C:\Windows\system.ini w Edytorze konfiguracji systemu i zatwierdź zmiany wprowadzone w pliku.

Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu komputera.

Spis treści: Szybsza praca dysku w Windows XP

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

makensis
 
Od 2006 roku Redaktor Naczelny oraz Administrator Tweaks.pl Autor dwóch książek o systemach operacyjnych, szeregu publikacji i porad odnośnie użytkowania komputera. Absolwent Wydziału Elektroniki. Z zamiłowania informatyk, pozycjoner i podróżnik.