0
Opublikowano 7 kwietnia 2013 w Portal komputerowy » Windows 8 » Systemy Operacyjne » Szybkie tworzenie plików testowych o dowolnym rozmiarze w Windows
 
 

Szybkie tworzenie plików testowych o dowolnym rozmiarze w Windows

nowy plik, tworzenie nowego pliku o dowolonym rozmiarze
nowy plik, tworzenie nowego pliku o dowolonym rozmiarze

Niekiedy zachodzi potrzeba sprawdzenia prędkości transferu plików, czyli zapisu/odczytu itp. Nie warto wtedy tracić czasu na wyszukiwanie dużych plików testowych. Windows zawiera narzędzie, które pozwala na natychmiastowe tworzenie plików o dowolnym rozmiarze.

Wystarczy otworzyć wiersz poleceń w trybie administratora i uruchomić komendę:

fsutil file createnew <nazwa.rozszerzenie> <rozmiar w bitach>

Przykładowo, poniższa komenda wygeneruje plik o nazwie 1gb.test o wielkości 1GB:

fsutil file create new c:\1gb.test 1073741824

Przeliczenie na bity można oprzeć o takie podstawowe równości:

  • 1 MB = 1048576 b
  • 100 MB = 104857600 b
  • 1 GB = 1073741824 b
  • 10 GB = 10737418240 b
  • 100 GB = 107374182400 b
  • 1 TB =  1099511627776 b
  • 10 TB = 10995116277760 b
Spis treści: Szybkie tworzenie plików testowych o dowolnym rozmiarze w Windows

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Stefan