26
Opublikowano 19 marca 2012 w Portal komputerowy » Oprogramowanie » Internet » Kody błędów w Neostradzie
 
 

Kody błędów w Neostradzie


Lista kodów błędów pojawiających się podczas użytkowania Neostrady TP:

 • 600 Oczekująca operacja
 • 601 Wykryto nieprawidłowe dojście do portu
 • 602 Określony port jest już otwarty
 • 603 Bufor osoby wywołującej jest za mały
 • 604 Podano niepoprawne informacje
 • 605 Nie można ustawić informacji o porcie
 • 606 Określony port nie został podłączony
 • 607 Wykryto nieprawidłowe zdarzenie
 • 608 Określono urządzenie, które nie istnieje
 • 609 Określono typ urządzenia, który nie istnieje
 • 610 Określono nieprawidłowy bufor
 • 611 Określono trasę, która nie jest dostępna
 • 612 Określono trasę, która nie jest przydzielona
 • 613 Określono nieprawidłową kompresję
 • 614 Za mało dostępnych buforów
 • 615 Nie odnaleziono określonego portu
 • 616 Oczekuje asynchroniczne żądanie
 • 617 Modem jest już rozłączany
 • 618 Określony port nie jest otwarty
 • 619 Określony port nie jest otwarty
 • 620 Nie można ustalić punktów końcowych
 • 621 System nie może otworzyć książki telefonicznej
 • 622 System nie może załadować pliku książki telefonicznej
 • 623 System nie może odnaleźć wpisu książki telefonicznej dla tego połączenia
 • 624 System nie może zaktualizować pliku książki telefonicznej
 • 625 System odnalazł nieprawidłowe informacje w pliku książki telefonicznej
 • 626 Nie można załadować ciągu znaków
 • 627 Nie można odnaleźć klucza
 • 628 Połączenie zostało zamknięte
 • 629 Połączenie zostało zamknięte przez zdalny komputer
 • 630 Modem został rozłączony na skutek awarii sprzętu
 • 631 Modem został rozłączony przez użytkownika
 • 632 Wykryto nieprawidłowy rozmiar struktury
 • 633 Modem jest już używany lub nie jest skonfigurowany dla wybierania zewnętrznych numerów telefonów
 • 634 Nie można zarejestrować komputera w zdalnej sieci
 • 635 Wystąpił nieznany błąd
 • 636 Urządzenie podłączone do portu nie jest oczekiwanym urządzeniem
 • 637 Wykryto ciąg znaków, którego nie można przekonwertować
 • 638 Czas oczekiwania żądania został przekroczony
 • 639 Brak dostępnej sieci asynchronicznej
 • 640 Wystąpił błąd związany z protokołem NetBIOS
 • 641 Serwer nie może alokować zasobów systemu NetBIOS wymaganych do obsługi klienta
 • 642 Serwer nie może alokować zasobów NetBIOS potrzebnych do obsługi klienta
 • 643 Błąd karty sieciowej na serwerze
 • 644 Nie będziesz otrzymywać wyskakujących komunikatów sieciowych
 • 645 Wystąpił wewnętrzny błąd uwierzytelniania
 • 646 To konto nie ma uprawnień do logowania o tej porze dnia
 • 647 Konto jest wyłączone
 • 648 Hasło dla tego konta wygasło
 • 649 To konto nie ma pozwolenia na wywoływanie
 • 650 Serwer zdalnego dostępu nie odpowiada
 • 651 Serwer zdalnego dostępu nie odpowiada
 • 652 Odebrano nierozpoznaną odpowiedź od modemu
 • 653 Odnalezienie makra wymaganego przez to urządzenie w sekcji pliku .INF urządzenia nie jest możliwe
 • 654 Polecenie lub odpowiedź w sekcji pliku .INF urządzenia odwołuje się do niezdefiniowanego makra
 • 655 Nie znaleziono makra w sekcji pliku .INF urządzenia
 • 656 Makro w sekcji pliku .INF urządzenia zawiera niezdefiniowane makro
 • 657 Otwarcie pliku .INF urządzenia nie jest możliwe
 • 658 Nazwa urządzenia w pliku .INF urządzenia lub pliku .INI nośników jest za długa
 • 659 Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanej nazwy urządzenia
 • 660 Plik .INF urządzenia nie zawiera odpowiedzi dla tego polecenia
 • 661 W pliku .INF urządzenia brakuje polecenia
 • 662 Próbowano ustawić makro niewymienione w sekcji pliku .INF urządzenia
 • 663 Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanego typu urządzenia
 • 664 Brak pamięci w systemie
 • 665 Modem nie został skonfigurowany poprawnie
 • 666 Modem nie działa
 • 667 System nie może odczytać pliku .INI mediów
 • 668 Połączenie zostało zakończone
 • 669 Użycie parametru w pliku .INI nośników nie jest właściwe
 • 670 System nie może odczytać nazwy sekcji z pliku .INI mediów
 • 671 System nie może odczytać typu urządzenia z pliku .INI mediów
 • 672 System nie może odczytać nazwy urządzenia z pliku .INI mediów
 • 673 System nie może odczytać danych użytkowania z pliku .INI mediów
 • 674 System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia (w b/s) z pliku .INI mediów
 • 675 System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia nośnej z pliku .INI mediów
 • 676 Linia telefoniczna jest zajęta
 • 677 Odpowiedziała osoba, a nie modem
 • 678 Brak odpowiedzi
 • 679 System nie wykrył nośnej
 • 680 Brak sygnału wybierania
 • 681 Modem zasygnalizował błąd ogólny
 • 691 Dostęp został wzbroniony, ponieważ nazwa użytkownika i/lub hasło nie są prawidłowe w tej domenie
 • 692 Awaria sprzętu w modemie
 • 695 Maszyny stanu nie zostały uruchomione
 • 696 Maszyny stanu zostały uruchomione
 • 697 Zapętlenie odpowiedzi nie zostało ukończone
 • 699 Odpowiedź modemu spowodowała przepełnienie buforu
 • 700 Rozszerzone polecenie w pliku .INF urządzenia jest za długie
 • 701 Modem zmienił szybkość połączenia do szybkości nie obsługiwanej przez sterownik COM
 • 703 Połączenie potrzebuje informacji, ale aplikacja nie zezwala na interakcję użytkownika
 • 704 Numer wywołania zwrotnego jest nieprawidłowy
 • 705 Stan uwierzytelnienia jest nieprawidłowy
 • 707 Wystąpił błąd związany z protokołem X.25
 • 708 Konto wygasło
 • 709 Wystąpił błąd ze zmianą hasła w domenie. Hasło może być za krótkie lub tożsame z poprzednio używanym
 • 710 Przy komunikowaniu się z modemem wykryto błędy przekroczenia szeregowego
 • 711 Nie można uruchomić Menedżera usługi dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń
 • 712 Trwa inicjowanie portu dwukierunkowego. Poczekaj kilka sekund i ponownie wybierz numer
 • 713 Brak dostępnych aktywnych linii ISDN
 • 714 Brak dostępnych kanałów ISDN do zadzwonienia
 • 715 Linia telefoniczna jest złej jakości – pojawiło się za dużo błędów
 • 716 Konfiguracja IP usługi dostępu zdalnego nie nadaje się do użytku
 • 717 Brak adresów IP w statycznej puli adresów IP usługi dostępu zdalnego
 • 718 Upłynął limit czasu oczekiwania na prawidłową odpowiedź od komputera zdalnego
 • 719 Połączenie zostało zakończone przez komputer zdalny
 • 720 Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP
 • 721 Komputer zdalny nie odpowiada
 • 722 Od komputera zdalnego otrzymano nieprawidłowe dane, które zostały zignorowane
 • 723 Numer telefonu (łącznie z prefiksem i sufiksem) jest za długi
 • 726 Protokół IPX nie może zostać użyty do inicjowania połączeń w więcej niż jednym porcie jednocześnie
 • 728 System nie może odnaleźć karty IP
 • 729 Korzystanie z protokołu SLIP nie jest możliwe, o ile nie zainstaluje się protokołu IP
 • 731 Protokół nie został skonfigurowany
 • 732 Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP
 • 733 Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP
 • 734 Protokół kontrolny połączeń PPP został zakończony
 • 735 Żądany adres został odrzucony przez serwer
 • 736 Zdalny komputer zakończył protokół kontrolny
 • 737 Wykryto sprzężenie zwrotne
 • 738 Ten serwer nie przyporządkował adresu
 • 739 Protokół uwierzytelniania wymagany przez serwer zdalny nie może użyć przechowywanego hasła. Ponownie wybierz numer i wpisz hasło w sposób jawny
 • 740 Wykryto nieprawidłową regułę wybierania numerów telefonów
 • 741 Komputer lokalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych
 • 742 Komputer zdalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych
 • 743 Serwer zdalny wymaga szyfrowania danych
 • 751 Numer wywołania zwrotnego zawiera nieprawidłowy znak. Dozwolone są jedynie następujące znaki: 0 to 9, T, P, W, (,), -, @ i spacja
 • 752 Napotkano błąd składni podczas przetwarzania skryptu
 • 753 Połączenie nie mogło zostać zakończone, ponieważ zostało utworzone przez router wieloprotokołowy
 • 754 System nie mógł odnaleźć wiązki łącza wielokrotnego
 • 755 System nie może wykonać automatycznego wybierania, ponieważ dla tego wpisu określono niestandardowy program wybierający numery
 • 756 To połączenie jest już wybierane
 • 757 Nie można automatycznie uruchomić usług dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń
 • 758 Udostępnianie połączenia internetowego dla tego połączenia jest już włączone
 • 760 Podczas włączania routingu wystąpił błąd
 • 761 Podczas udostępniania połączenia internetowego wystąpił błąd
 • 763 Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Oprócz udostępnianego połączenia istnieją dwa lub więcej połączenia sieci LAN
 • 764 Nie zainstalowano czytnika kart inteligentnych
 • 765 Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Połączenie sieci LAN zostało już skonfigurowane z adresem IP wymaganym przez automatyczne adresowanie IP
 • 766 System nie mógł odnaleźć żadnych certyfikatów
 • 767 Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Wybrane połączenie sieci LAN w sieci prywatnej posiada więcej niż jeden adres IP. Przed udostępnieniem połączenia internetowego ponownie skonfiguruj połączenie sieci LAN, używając jednego adresu IP
 • 768 Próba połączenia się nie powiodła z powodu niepowodzenia szyfrowania danych
 • 769 Określone miejsce docelowe jest niedostępne
 • 770 Maszyna zdalna odrzuciła próbę połączenia
 • 771 Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ sieć jest zajęta
 • 772 Sprzęt sieciowy komputera zdalnego jest niezgodny z żądanym typem połączenia
 • 773 Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ numer docelowy się zmienił
 • 774 Próba połączenia nie powiodła się z powodu tymczasowej awarii. Spróbuj połączyć się ponownie
 • 775 Wywołanie zostało zablokowane przez komputer zdalny
 • 776 Połączenie nie mogło zostać zrealizowane, ponieważ komputer docelowy wywołał funkcję Nie przeszkadzaj
 • 777 Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ modem komputera zdalnego jest zepsuty
 • 778 Nie można sprawdzić tożsamości serwera
 • 779 Aby wybrać numer korzystając z tego połączenia, musisz skorzystać z karty inteligentnej
 • 780 Próba wywołania nieprawidłowej funkcji dla tego połączenia
 • 781 Próba szyfrowania nie powiodła się, ponieważ nie odnaleziono prawidłowego certyfikatu
Spis treści: Kody błędów w Neostradzie

Słowa kluczowe: orange blad s20

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 2.6]

makensis
 
Od 2006 roku Redaktor Naczelny oraz Administrator Tweaks.pl Autor dwóch książek o systemach operacyjnych, szeregu publikacji i porad odnośnie użytkowania komputera. Absolwent Wydziału Elektroniki. Z zamiłowania informatyk, pozycjoner i podróżnik.