Polecane
 

Portal komputerowy » Sprzęt komputerowy » Chłodzenie i modding » Wielki test wentylatorów komputerowych 120 i 140mm. (cz.1) » Strona 2

Wielki test wentylatorów komputerowych 120 i 140mm. (cz.1)

 

 
Opinia
 

Kategoria:
 
Producent: , , , ,
 
Cena:
 
Rating
 
 
 
 
 
5/5


User Rating
202 total ratings

 Kilka słów o teście

Jak niektóry wiedza lub nie, ciężko wybrać odpowiedni wentylator, który zapewnia ciche i wydajne chłodzenie naszej obudowy, a do tego jest atrakcyjny cenowo. Mam nadzieje, że niniejsze zestawienie wam pomoże znaleźć najodpowiedniejszy dla siebie wentylator spośród ponad dwudziestu przetestowanych przez nas modeli firm: Antec, Noctua, Enermax, SilentiumPC oraz Lepa). Zapraszam do 1 części zestawienia

0
Opublikowano 4 lutego 2013 Spis treści:

 
Recenzja
 
 

Wentylatory Antec

Od firmy Antec otrzymałem pięć wentylatorów należących do trzech serii. Trzy wentylatory to konstrukcje 120mm natomiast pozostałe dwa to 140mm śmigła.

Wygląd opakowań

Antec - opakowania wentylatorówAntec - opakowania wentylatorów

Wen­ty­la­tory fir­my An­tec do użytkowników trafiają w prze­zro­czy­stych opa­ko­wa­niach w sty­lu bli­ste­ra. Przez przed­nią ścian­kę moż­na zo­ba­czyć produkty w całej okazałości, na­to­miast z ty­łu przed­stawio­no  spe­cy­fi­ka­cję kon­struk­cji, a także ich głów­ne ce­chy cha­rak­te­ry­stycz­ne.

 
 

Antec TwoCool 120 oraz TwoCool 140

Antec TwoCool 120 oraz TwoCool 140 - akcesoria

Wraz z wentylatorami z serii TwoCool od firmy Antec otrzymujemy:

  • Przejściówkę 3pin – MOLEX.
  • Śrubki montażowe (4 sztuki).
  • Instrukcje montażu.

Antec TwoCool 120 oraz TwoCool 140 (2)

Recenzowane konstrukcje posiadają odpowiednio wymiary (TwoCool 120) 120 x 120 x 25mm oraz (TwoCool 140) 140 x 140 x25mm. A spektrum ich pracy to odpowiednio 600-1000RPM dla TwoCool 120 oraz 500-800RPM dla większego brata TwoCool 140.

Antec TwoCool 120 oraz TwoCool 140 (1)

Ram­ki wen­ty­la­to­rów nie wyróżniają się niczym szczególnym – zo­sta­ły wy­ko­na­ne z czarnego pla­sti­ku i maja czte­ry wspor­ni­ki pod­trzy­mu­ją­ce „śmigło”. Wirnik większego brata został wykonany z półprzezroczystego tworzywa oraz posiada on 9  łopatek, mniejszy brat posiada 7 łopatek oraz sam wirnik wykonano z czarnego plastiku.

Każdy z wentylatorów Antec TwoCool zo­stał wy­po­sa­żo­ny w 3-pi­no­wy prze­wód o dłu­go­ści 45cm. Do­dat­ko­wo do dys­po­zy­cji każdego z nich od­da­no prze­łącz­nik pręd­ko­ści ob­ro­to­wej (odpowiednio dla TwoCool 120 – 600/1000 RPM oraz TwoCool 140 – 500/800RPM), które za­mon­to­wa­no na prze­wo­dzie o dłu­go­ści 10 cm.

 
 

 Antec TrueQuiet 120 i TrueQuiet 140

 

  Antec TrueQuiet 120 i TrueQuiet 140 -akcesoria 

Wraz z wentylatorami z serii TrueQuiet od firmy Antec otrzymujemy:

  • Przejściówkę 3pin – MOLEX z osobną wtyczka do kontroli szybkości pracy wentylatora.
  • Plastikowe bolce do montażu wentylatora (5 sztuk).

Antec TrueQuiet 120 i TrueQuiet 140 -akcesoria(3)

Recenzowane konstrukcje posiadają odpowiednio wymiary (TrueQuiet 120) 120 x 120 x 25mm oraz (TrueQuiet 140) 140 x 140 x25mm. A spektrum ich pracy to odpowiednio 600-1200RPM dla TrueQuiet 120 oraz 800-1200RPM dla TrueQuiet 140.

Antec TrueQuiet 120 i TrueQuiet 140 (5)

Warto wspomnieć że ro­gi wen­ty­la­to­ra są dość nietypowe, ich konstrukcja może po­wo­do­wać pro­ble­my z mon­ta­żem np. na ra­dia­to­rze coolera CPU. Z oby­dwóch stron pro­du­cent umie­ścił pomarańczowe gu­mo­we, an­ty­wi­bra­cyj­ne pod­kład­ki, które mają absorbować wszelkie drgania wentylatorów.

Każdy z wentylatorów Antec TrueQuiet zo­stał wy­po­sa­żo­ny w 3-pi­no­wy prze­wód o dłu­go­ści 45cm. Do­dat­ko­wo do dys­po­zy­cji każdego z nich od­da­no prze­łącz­nik pręd­ko­ści ob­ro­to­wej (odpowiednio dla TrueQuiet 120 – 600/1000 RPM oraz dla TrueQuiet 140 – 500/800RPM), które za­mon­to­wa­no na prze­wo­dzie o dłu­go­ści 20cm.

 

Antec TrueQuiet Pro 120

Antec TrueQuiet Pro 120 - akcesoria

Wraz z wentylatorem TrueQuiet PRO 120 od firmy Antec otrzymujemy:

  • Przejściówkę 3pin – MOLEX z osobną wtyczka do kontroli szybkości pracy wentylatora
  • Gumowe kołki do montażu wentylatora (5 sztuk)

Antec TrueQuiet Pro 120 (2)

Konstrukcja posiada wymiary120 x 120 x 25mm a spektrum jego pracy to odpowiednio 600-1200RPM.

Antec TrueQuiet Pro 120 (3)

Konstrukcja ramki jest dość nietypowa i podobna do tej z TrueQuiet. Jej wykonanie może po­wo­do­wać pro­ble­my z mon­ta­żem np. na ra­dia­to­rze coolera CPU. Z oby­dwóch stron pro­du­cent umie­ści ciemno szare gu­mo­we, an­ty­wi­bra­cyj­ne pod­kład­ki, które mają absorbować wszelkie drgania wentylatorów. Ram­ka wen­ty­la­to­ra zo­sta­ła wy­ko­na­na z czarnego pla­sti­ku oraz posiada czte­ry wspor­ni­ki pod­trzy­mu­ją­ce „śmigło”. Wirnik Antec TrueQuiet Pro 120 jest bardzo innowacyjny ponieważ posiada 7 specjalnie wyprofilowanych łopatek które są połączone ze sobą „obwódką”.

Antec TrueQuiet PRO 120 zo­stał wy­po­sa­żo­ny w 3-pi­no­wy prze­wód o dłu­go­ści 30cm. Do­dat­ko­wo do dys­po­zy­cji od­da­no nam prze­łącz­nik pręd­ko­ści ob­ro­to­wej 600/1200 RPM, który za­mon­to­wa­no na prze­wo­dzie o dłu­go­ści 20cm.

Spis treści: Wielki test wentylatorów komputerowych 120 i 140mm. (cz.1)

rafbgo
 
Osoba dłużej nie współpracuje z serwisem Tweaks.pl.


0 komentarzyDodaj komentarz jako pierwszy!


Dodaj komentarz


(required)