0
Opublikowano 9 czerwca 2012 w Portal komputerowy » Inne » Webmastering » PHP Generator dla baz danych MySQL
 
 

PHP Generator dla baz danych MySQL

PHP Generator for MySQL
PHP Generator for MySQL

Program typu „PHP Generator dla MySQL” służy do kreowania kodu PHP do obsługi gotowych, istniejących już baz danych. Pozwala dowolnie zarządzać rekordami w bazie, a dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika dostęp do potrzebnych informacji jest znacznie ułatwiony. PHP Generator nie wymaga znajomości programowania, ani też budowy baz SQL, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze nawet dla początkujących webmasterów.

W tym artykule opiszę oprogramowanie PHP Generator for MySQL Professional firmy SQL Maestro. Aplikacja jest dostępna w wersji z ograniczoną funkcjonalnością (wersja demonstracyjna – darmowa) jak i komercyjnej. Aby go uruchomić niezbędne jest środowisko Windows, ponieważ kreator jest plikiem wykonywalnym EXE(executive file). Rezultatem pracy kreatora jest w pełni funkcjonalny skrypt PHP do obsługi baz danych MySQL. Otrzymany kod tworzy graficzny interfejs użytkownika zgodnie ze standardem HTML i jest gotowy do skopiowania na serwer. Do wyświetlania danych z bazy danych wykorzystano szereg technologii począwszy od AJAX po Smarty, JSON, JQuery i PDO co znacznie ułatwia korzystanie ze skryptu i tworzy atrakcyjny panel administracyjny danymi.

Opis funkcjonalności programu PHP Generator MySQL

W tym miejscu ograniczyłem się do przedstawienia danych wynikowych programu, czyli panelu do obsługi bazy danych(w dalszej części artykułu opiszę kreator skryptu PHP). Demo online jest dostępne pod tym odnośnikiem.
Poniżej przedstawiono panel logowania, który czuwa nad dostępem do bazy tylko przez uprawnionych użytkowników:

php, php generator, mysql, uwierzytelnianie php

PHP Generator, panel uwierzytelniania zabezpieczający dostęp do skryptu PHP

generator php, obsługa mysql, mysql

PHP Generator, po poprawnym zalogowaniu wyświetla się panel do obsługi rekordów z MySQL

Po poprawnym zalogowaniu na stronę PHP następuje wyświetlanie panelu z danymi z wybranych w kreatorze tabel: widocznymi w menu po lewej stronie. Dane są pobierane automatycznie przez skrypt i wyświetlane w postaci stabelaryzowanej z podziałem na strony. Specyficzne informacje jak adresy e-mail, odnośniki WWW wyświetlane są w postaci hiperłączy lub grafik. Informacje typu boolean(prawda-fałsz) mogą zostać wyświetlane w postaci graficznej co ułatwia ich identyfikację.

Zawartość tabeli można dowolnie sortować, filtrować i wyszukiwać na podstawie określonych kryteriów. Rekordy można zaznaczać i wykonywać operacje zbiorowe. Każdy rekord jest modyfikowalny(jeśli nie zmieniało się praw dostępu do pól w kreatorze PHP), kopiować lub usuwać.

Modyfikacja następuje w linii poziomej lub w postaci nowej strony. Ponadto zbiory można wydrukować lub eksportować do postaci plików Excela(arkusz kalkulacyjny), Worda(edytor tekstu), XML, CSV lub PDF.

Wadę programu stanowi brak możliwości zmiany hasła użytkownika oraz tworzenia nowych użytkowników bez użycia kreatora PHP i ponownego wgrania skryptu na serwer. Ewentualnie możliwa jest edycja konkretnego pliku PHP i jego podmiana na serwerze. Ponadto każda modyfikacja pól w tabeli wymaga ponownego wygenerowania skryptu PHP, a wszelkie preferencje zapisane w plikach kreatora wygasają.

Kreator kodu PHP na podstawie zawartości bazy MySQL

Kreator połączenia z bazą danych i tworzenia www (tzw. kreator instalacji przeglądarki CRUD):

  1. W pierwszym kroku podajesz adres bazy danych – host, dane użytkownika dostępowe do bazy danych(User name and Password). Po chwili nastąpi załadowanie dostępnych baz danych w polu Database name, z której wybierasz jedną bazę.

   Generator PHP dla baz danych, bazy danych, MySQL, SQL

   Generator for MySQL - kreator PHP widok główny (proces logowania z hostem)

  2. W drugim etapie podajesz tabele, z których mają zostać pobierane dane w gotowym skrypcie wynikowym klikając na Add table or view… Przycisk  Create Querypozwala doprecyzować połączenie poprzez dodanie formuły języka SQL.

   PHP Generator for MySQL

   PHP Generator for MySQL dodawanie tabel

  3. Pojawi się lista z tabelami, w której zaznaczasz jakie tabele mają być brane pod uwagę w kreatorze PHP

   PHP Generator for MySQL dodawanie pól

  4. W następnym kroku dostosowujesz tabele do potrzeb własnego skryptu klikając na Edit

   PHP Generator for MySQL

   PHP Generator for MySQL

  5. Pojawi się edytor rekordów, w którym możesz dowolnie dostosować wyświetlaną treść. Kilka przykładów poniżej:
   PHP Generator MySQL

   PHP Generator for MySQL edycja właściwości rekordów

   Dodanie lub usuwanie rekordów z programu PHP. Kliknij prawym klawiszem myszki na rekord, an następnie wybierz Exclude from all presentations.

   PHP Generator for MySQL, rekordy SQL w generatorze PHP

   PHP Generator for MySQL - wyłączenie rekordu z listy wyświetlanych

   Rekordy z typem danych: data czas. Domyślnie są ustalane jako date/time możesz jednak dostosować ich wygląd klikając na ikonkę z […]

   generator php dla SQL, generowanie skryptu php dla baz danych, połaczenie bazy danych z PHP

   Rekordy z typem danych: data

   Szeregowanie kolumn. Wciśnij przycisk Reorder columns.. i przenieś rekordy.

   PHP Generator for MySQL

   PHP Generator for MySQL - sortowanie rekordów

Typ danych: boolean (prawda – fałsz): Wybierz w Display Properties typ Check box

właściwości rekordów mySQL, PHP Genratof dla SQL

PHP Generator for MySQL edycja właściwości rekordów

Typ danych email. Wybierz Display as hyperlink i HREF Template jako %email%

PHP Generator for MySQL

PHP Generator for MySQL - typ danych jako odnośnik e-mail

Typ danych adres www. Wybierz Display as hyperlink i HREF Template jako %nazwa pola%

PHP Generator for MySQL

PHP Generator for MySQL - typ danych jako odnośnik strony www

 1. W następnym punkcie wybierasz schemat kolorów szablonu

  PHP Generator for MySQL

  PHP Generator for MySQL - schemat kolorów panelu zarządzania

 2. W ostatnim kroku  uzupełniasz wygląd szablonu(header and footer), dostęp do panelu przez autoryzowanych użytkowników(Security options). Rodzaj sterownika dostępu do baz danych (PHP MySQL Driver), język (Localization) i lokalizację plików(Output options)

  PHP Generator for MySQL, CRUD

  PHP Generator for MySQL ostatni etap CRUDa

 3. Utworzone pliki należy przesłać na serwer FTP.

Gotowy skrypt po przesłaniu na serwer wygląda następująco:

PHP Generator for MySQL

PHP Generator for MySQL skrypt gotowy do użycia

Spis treści: PHP Generator dla baz danych MySQL

Słowa kluczowe: generator kodów mysql

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 2]

makensis
 
Od 2006 roku Redaktor Naczelny oraz Administrator Tweaks.pl Autor dwóch książek o systemach operacyjnych, szeregu publikacji i porad odnośnie użytkowania komputera. Absolwent Wydziału Elektroniki. Z zamiłowania informatyk, pozycjoner i podróżnik.