2
Opublikowano 13 marca 2012 w Portal komputerowy » Systemy Operacyjne » Windows XP » Administracja » Blokowanie dostępu do wybranych ustawień przeglądarki Internet Explorer
 
 

Blokowanie dostępu do wybranych ustawień przeglądarki Internet Explorer


Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak zmienić ustawienia przeglądarki Internet Explorer tak aby ograniczyć jej możliwości konfiguracyjne i niektóre funkcje.

 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Przejdź do klucza [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions].
 3. Poniżej znajdują się nazwy wartości DWORD, aby zmienić ustawienie przeglądarki musisz utworzyć nową wartość typu DWORD i ustawić ją na 1 (włączone) lub na 0 (wyłączone)
  • NoBrowserClose – wyłącz możliwość zamknięcia IE
  • NoBrowserContextMenu – wyłącz menu kontekstowe prawego przycisku myszki
  • NoBrowserOptions – wyłącz dostęp do Narzędzia | Opcje internetowe
  • NoBrowserSaveAs – wyłącz Plik | Zapisz jako (nie można zapisywać kopii stron WWW)
  • NoFavorites – wyłącz przycisk Ulubione
  • NoFileNew – wyłącz dostęp do menu Plik | Nowy | Okno
  • NoFileOpen – wyłącz dostęp do menu Plik | Otwórz
  • NoNavButtons – wyłącz przyciski Wstecz i Dalej
  • NoSelectDownloadDir – nie pozwól na zapisywanie plików po kliknięciu na Zapisz, pozostawia jednak aktywne Uruchom (zapisywanie pliku w domyślnej lokalizacji i automatyczne uruchamianie po pobraniu)
  • AlwaysPromptWhenDownload – informuj o zakończeniu pobrania pliku.
  • NoBrowserBars – blokuj pasek narzędzi
  • NoBrowserClose – wyłącz możliwość zamknięcia przeglądarki
  • NoFindFiles – wyłącz opcje wyszukiwania tekstu
  • NoOpeninNewWnd – wyłącz opcję otwarcia przeglądarki w nowym oknie (np. poprzez klawisz SHIFT+link)
  • NoPrinting – wyłącz możliwość drukowania
  • NoSelectDownloadDir – wyłącz możliwość zmiany ścieżki ściąganych plików
  • NoTheaterMode – wyłącz opcję pełnego ekranu.
  • NoViewSource – wyłącz źródło strony
  • RestGoMenu – wyłącz dostęp do poczty i grup dyskusyjnych
  • NoHelpMenu – wyłącz Pomoc
  • DisableImportExportFavorites – blokuj opcje importowania/eksportowania Ulubionych linków
  • NoFavorites – wyłącz dostęp do Ulubionych
Spis treści: Blokowanie dostępu do wybranych ustawień przeglądarki Internet Explorer

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 2.5]

makensis
 
Od 2006 roku Redaktor Naczelny oraz Administrator Tweaks.pl Autor dwóch książek o systemach operacyjnych, szeregu publikacji i porad odnośnie użytkowania komputera. Absolwent Wydziału Elektroniki. Z zamiłowania informatyk, pozycjoner i podróżnik.