Portal komputerowy » dyski SSD » Wielki test dysków SSD 120-128 GB ! » Strona 5

Wielki test dysków SSD 120-128 GB !

 

 
Podsumowanie
 

Ocena: 5
 
Rodzaj:
 
Pojemność:
 
Cena:
 
Producent: , , , , , , ,
 
Ocena
 
 
 
 
 
5/5


 Kilka słów o teście

Test kilkunastu dysków SSD o pojemności od 120 do 128GB, dostępnych na naszym rodzimym rynku sprzętu komputerowego.

Opublikowano 10 października 2012 Spis treści:

 
Recenzja
 
 

Transcend SSD320 128GB SATA III

Opakowanie i zawartość

Transcend SSD320 128GB SATA III opakowanie Transcend SSD320 128GB SATA III opakowanie

Transcend SSD320 jest pierwszym recenzowanym dyskiem o pojemności 128GB. Opakowanie produktu jest utrzymane w czerowo-czarnej kolorystyce. Znajdziemy na nim nazwę, pojemność oraz zdjęcie produktu. Na drugiej stornie pudełka znajdziemy maksymalną szybkość zapisu i odczytu danych (sugerowaną przez producenta).

Transcend SSD320 128GB SATA III opakowanie

We wnę­trzu pudełka oprócz nośnika znajdziemy adapter z 2,5″ na 3,5″, komplet śrubek montażowych , instrukcje obsługi oraz ulotki.

Specyfikacja

 • Format wielkości: 2,5”
 • Waga:  90g
 • Pojemność:  128GB
 • Pojemność dostępna po sformatowaniu:  119,2GB
 • Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
 • Deklarowany maksymalny odczyt: 560 MB/s
 • Deklarowany maksymalny zapis: 530 MB/s
 • Deklarowany IOPS – odczyt: 87000
 • Deklarowany IOPS – zapis: brak danych
 • Deklarowany czas dostępu: Poniżej 100 us
 • Deklarowany pobór prądu: 3W
 • Deklarowany MTBF: brak danych
 • Gwarancja: 3 lata
 • Cena: 420 zł

Wygląd i wnętrze

Transcend SSD320 128GB SATA III  Transcend SSD320 128GB SATA III

Obu­do­wa dys­ku zo­sta­ła wy­ko­na­na z stali oraz została pokryta czarnym lakierem zarówno od spodu jak i od góry. Na wierz­chu w niewielkim wgłębieniu producent umieścił na­klej­kę in­for­ma­cyj­ną. Wnę­trze nośnika zo­sta­ło za­bez­pie­czo­ne przez dwie plomby gwarancyjne znajdujące się z przodu oraz tyłu nośnika.

Transcend SSD320 128GB SATA III wnętrze

Po od­krę­ce­niu czte­rech śrub z góry obudowy, ujrzymy wnę­trze kon­struk­cji. PCB dysku Transcend SSD320 ma kolor ziolony i oparte jest na kontrolerze SandForce 2281 . Na obydwu stronach płytki drukowanej znajdziemy łącznie 16 ko­ści NAND Flash MLC (29F64G08CBAAA) o po­jem­no­ści 8 GB każ­da.

Transcend SSD320 128GB SATA III wnętrze Transcend SSD320 128GB SATA III wnętrze

Zo­sta­ły one wy­pro­du­ko­wa­ne przez fir­mę Mi­cron w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym 25nm i wy­trzy­mu­ją 3000 cy­kli zapisu oraz odczytu danych. Ko­ści pra­cu­ją w trybie synchronicznym i wy­ko­rzy­stu­ją in­ter­fejs ON­FI v2.2

Spis treści: Wielki test dysków SSD 120-128 GB !

rafbgo
 
Osoba dłużej nie współpracuje z serwisem Tweaks.pl.