0
Opublikowano 4 stycznia 2020 w Portal komputerowy » Wiadomości » Internet » Możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w biznesie
 
 

Możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w biznesie


Pojęcie chmury obliczeniowej, czyli cloud computing, jest jednym z nowszych rozwiązań technologicznych dotyczących branży IT. To technologia, przez której wdrożenie stawiamy na rozwój swojej firmy, co w niedalekiej przyszłości ma przełożyć się na osiągnięte korzyści.

Chmura obliczeniowa w biznesie

Chmura obliczeniowa to sposób świadczenia usług informatycznych przez usługodawcę poprzez sieć, do której zasobów dostęp jest współdzielony. W praktyce korzystanie z zasobów chmury, np. serwerów lub aplikacji, opiera się na samoobsłudze, bez ingerencji usługodawcy. Takie rozwiązanie ułatwia proces biznesowy, gdyż nie narzuca konieczności kupowania licencji czy instalacji i w następstwie administrowania konkretnym oprogramowaniem. W konsekwencji usługobiorca płaci jedynie za pakiet usług, który aktualnie jest mu potrzebny. Przykładem może być projekt https://chmurakrajowa.pl/, oferujący dostarczanie innowacyjnych i wysoce zaawansowanych rozwiązań chmury obliczeniowej wspierających biznes. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa, uczelnie czy instytucje administracji publicznej zyskują przewagę konkurencyjności nad innymi. Atutem takiego rozwiązania jest minimalizacja kosztów ponoszonych na IT, a przy tym wysokie bezpieczeństwo danych.

Modele usług dla firm dostępne w chmurze

Podstawowym modelem usług dostępnych w chmurze dedykowanych przedsiębiorcom jest IaaS – infrastruktura jako usługa. Przedsiębiorca chcący skorzystać z tego modelu otrzymuje całą infrastrukturę informatyczną wraz z oprogramowaniem i wsparciem serwisowym. Przykładem może być wykupienie pojemności i miejsca na serwerze. 

Drugim modelem usług jest PaaS, gdzie usługą staje się platforma. Przedsiębiorca w tym modelu otrzymuje określony system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym, czyli środowisko pracy. Jest to rozwiązanie często wybierane przez firmy zajmujące się programowaniem. Firma nie musi kupować sprzętu, gdyż całość oprogramowania znajduje się na serwerach dostawcy i to on decyduje, komu udzielić dostępu. Nabywający usługę ma możliwość korzystania ze specjalnego interfejsu.

Kolejnym modelem usług jest SaaS, odnoszący się do oprogramowania. W tym modelu dostawca przechowuje aplikację i udostępnia ją innym użytkownikom przez internet. Przy takim rozwiązaniu przedsiębiorca nie musi instalować na swoim sprzęcie żadnych aplikacji. Nabywa on od dostawcy konkretne rozwiązanie z określonymi funkcjami, które dostosowuje do swoich potrzeb. Nie musi w ten sposób inwestować w strukturę i sprzęt informatyczny, co generuje oszczędności, mając jednocześnie dostęp do najnowszych technologii. Model SaaS jest oparty zazwyczaj na okresowych abonamentach, które należy wykupić.

Chmura obliczeniowa a korzyści dla firm

Każde przedsiębiorstwo – czy to nowe, czy istniejące już jakiś czas na rynku – przenosząc swoje zasoby do chmury, po niedługim czasie zacznie czerpać szczególnie korzyści ekonomiczne. Firmy rozpoczynające działalność już na starcie będą uprzywilejowane, gdyż nie będą musiały rozbudowywać swojego zaplecza IT w sposób tradycyjny, co od początku generuje bardzo wysokie koszty. W przypadku dynamicznego rozwoju firmy, dostawca usługi w chmurze daje gwarancję elastycznej alokacji zasobów, co niewątpliwie będzie stanowić oszczędność dla przedsiębiorcy. Nie jest on bowiem zobligowany do rozbudowy swojej infrastruktury IT.

Spis treści: Możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w biznesie

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

makensis
 
Od 2006 roku Redaktor Naczelny oraz Administrator Tweaks.pl Autor dwóch książek o systemach operacyjnych, szeregu publikacji i porad odnośnie użytkowania komputera. Absolwent Wydziału Elektroniki. Z zamiłowania informatyk, pozycjoner i podróżnik.