0
Opublikowano 12 stycznia 2022 w Portal komputerowy » Wiadomości » Rożne » Transakcje łańcuchowe po wdrożeniu pakietu „Quick fixes”
 
 

Transakcje łańcuchowe po wdrożeniu pakietu „Quick fixes”Implementacja pakietu „Quick fixes” do polskiej ustawy VAT w lipcu 2020 roku spowodowała istotne zmiany w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Dotyczą one m.in. transakcji łańcuchowych, co może powodować pewne trudności w ich poprawnym rozliczeniu.

Transakcje łańcuchowe na nowych zasadach

Wprowadzenie pakietu „Quick fixes” miało na celu ujednolicenie przepisów VAT stosowanych w krajach należących do Unii Europejskiej oraz ich uproszczenie. Chociaż założenie jest korzystne z punktu widzenia podatników, nowe zasady stosowania preferencyjnej stawki VAT 0% przy WDT mogą sprawić pewne trudności.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od lipca 2020 roku na nowych zasadach odbywa się obrót z udziałem podmiotu pośredniczącego w transakcjach łańcuchowych. Jest to podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca towarów, który jednocześnie wysyła lub transportuje towar samodzielnie lub za pośrednictwem innych firm. Na mocy nowych przepisów w przypadku transportu lub wysyłki towarów z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa Unii Europejskiej za dostawę ruchomą uznaje się dostawę dokonaną na rzecz podmiotu pośredniczącego. Jeśli więc firma A z Polski sprzedaje towar na rzecz przedsiębiorstwa B z Niemiec – w tym przykładzie organizatora transportu – firmie C z Francji, to jest on transportowany bezpośrednio z Polski do Francji. Dostawą ruchomą (WDT) będzie tu dostawa dokonana przez firmę A na rzecz podmiotu B. Polski przedsiębiorca jest więc w tym przykładzie uprawniony do rozpoznania transakcji WDT, a co za tym idzie – do zastosowania stawki VAT 0%, o ile spełni ustawowe warunki. Jest jednak wyjątek od tej reguły zaznaczony w nowelizacji. W sytuacji gdy podmiot pośredniczący przekaże dostawcy numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany, to dostawą ruchomą będzie ta realizowana przez podmiot pośredniczący. Jak to odnieść do opisanego powyżej przykładu? Jeśli podmiot B z siedzibą w Niemczech będzie zarejestrowany na VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce i przekaże ten numer VAT polskiemu przedsiębiorcy A, to dostawą ruchomą w tym łańcuchu dostaw będzie dostawa realizowana przez podmiot B na rzecz podmiotu C. Wówczas firma A ma obowiązek rozpoznania dostawy krajowej na rzecz firmy B i opodatkowania jej odpowiednią stawką podatku. Do zastosowania stawki VAT 0% będzie zaś miał prawo w tym przypadku pomiot B z Niemiec.

Jak ustalić VAT dla transakcji łańcuchowych?

Zastosowanie zmieniających się przepisów prawa podatkowego bywa trudne, dlatego rozsądnie jest sięgnąć po specjalne narzędzia, które całe zadanie ułatwią. Specjalne programy do ustalania właściwego opodatkowania VAT realizowanych dostaw ograniczają ryzyko popełnienia błędu nawet przy dużej złożoności zagadnienia. Brak konieczności każdorazowego analizowania przepisów prawnych i podatkowych sprawia zaś, że korzystanie z tego typu narzędzi przekłada się na oszczędność czasu. Więcej na ten temat na https://store.pwc.pl/pl/produkty/transakcje-lancuchowe.

Spis treści: Transakcje łańcuchowe po wdrożeniu pakietu „Quick fixes”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

makensis
 
Od 2006 roku Redaktor Naczelny oraz Administrator Tweaks.pl Autor dwóch książek o systemach operacyjnych, szeregu publikacji i porad odnośnie użytkowania komputera. Absolwent Wydziału Elektroniki. Z zamiłowania informatyk, pozycjoner i podróżnik.