0
Opublikowano 7 kwietnia 2013 w Portal komputerowy » Systemy Operacyjne » Windows 8 » Zamykanie procesów przez wiersz poleceń
 
 

Zamykanie procesów przez wiersz poleceń

tasklist wiersz poleceń zamykanie procesów Windows 8
tasklist wiersz poleceń zamykanie procesów Windows 8

Znanym sposobem zamykania procesów jest używanie menedżera zadań. Jest to metoda efektywna, ale istnieje także inna – dająca nawet więcej opcji kontrolowania i zamykania pojedynczych procesów i całych ich grup.

Mowa o poleceniu „taskkill”. W działaniu podstawowym, pozwala ono na zamykanie procesów przez ich identyfikator (PID) lub przez nazwę (dokładniej – przez „nazwę obrazu”, „Image Name”).

Otwórz wiersz poleceń w trybie administratora i wywołaj komendę „tasklist” by wyświetlić wszystkie aktualne procesy:

C:\>tasklist

Image Name                     PID Session Name        Mem Usage
========================= ======== ================ ============
firefox.exe                  26356 Console             139,352 K
regedit.exe                  24244 Console               9,768 K
cmd.exe                      18664 Console               2,380 K
conhost.exe                   2528 Console               7,852 K
notepad.exe                  17364 Console               7,892 K
notepad.exe                  24696 Console              22,028 K
notepad.exe                  25304 Console               5,852 K
explorer.exe                  2864 Console              72,232 K

tasklist wiersz poleceń zamykanie procesów Windows 8

W powyższym przykładzie widzimy właśnie nazwę obrazu i PID dla każdego procesu. Zatem np. zamknięcie Firefoxa przy pomocy komendy „taskkill” miałoby takie formy:

C:\>Taskkill /IM firefox.exe /F

lub

C:\>Taskkill /PID 26356 /F

Parametr /F oznacza siłowe zamykanie procesu. Bez tego parametru niektóre procesy nie będą przerwane – nie odnotujemy skutku komendy. Przykładowo, explorer.exe może nie poddać się „taskkill” bez /F.

Jeśli uruchomionych jest kilka instancji danego obrazu, parametr /IM zadziała tak, że wszystkie te procesy zostaną przerwane – np. wiele procesów Firefoxa zamkniemy przez „taskkill /IM firefox.exe”. Jeśli podamy PID – tylko określona instancja z tym identyfikatorem będzie zamknięta.

Prawdziwą siłę polecenia „taskkil” stanowią opcje filtrujące, związane z następującymi zmiennymi i operatorami.

Zmienne:

 • STATUS
 • IMAGENAME
 • PID
 • SESSION
 • CPUTIME
 • MEMUSAGE
 • USERNAME
 • MODULES
 • SERVICES
 • WINDOWTITLE

Operatory:

 • eq (równe)
 • ne (nie równe)
 • gt (większe niż)
 • lt (mniejsze niż)
 • ge (większe lub równe)
 • le (mniejsze lub równe)

* – zastępuje dowolny element danego typu (wildcard)

Powyższych zmiennych i operatorów można używać przy zastosowaniu parametru /FI (od filtrowania). Przykładowo, jeśli chcemy zamknąć wszystkie procesy mające „Internet” jako początek nazwy, wywołujemy:

C:\>taskkill /FI „WINDOWTITLE eq Internet*” /F

A jeśli np. chcemy zamknąć procesy działające na koncie jakiegoś użytkownika – np. XYZ – uruchamiamy:

C:\>taskkill /FI „USERNAME eq XYZ” /F

Przez „taskkill” można również zamknąć procesy na zdalnym komputerze. Przykładowo w komputerze o nazwie Xyz1 możemy zamknąć notatnik takim poleceniem:

C:\>taskkill /S Xyz1 /U RemoteAccountName /P RemoteAccountPassword /IM notepad.exe /F

Więcej o tym poleceniu – podobnie jak o wszystkich innych poleceniach Windows – można się dowiedzieć przez parametr /?, wpisany po komendzie w pasku zadań: „C:\>taskkill /?”

Spis treści: Zamykanie procesów przez wiersz poleceń

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.4]

Stefan